10 PÕHJUST, MIKS TELLIDA KINNISVARA OSTUAUDIT

Kinnisvara ostuaudit

MIKS TELLIDA KINNISVARA OSTUAUDIT?

Lihtsat kinnisvaratehingut ei ole olemas! Absoluutselt iga objektiga on seotud mõni juriidiline, ehituslik või inimeste omavahelisest suhtlusest tulenev probleem. Kas on puudu mõni vajalik dokument, tehtud mõni ebaseaduslik (juurde)ehitis, objekti koormavad piirangud ja kitsendused või on sel varjatud puudused, näiteks puudub avalik juurdepääs, omandisuhted on ebaselged, naabrid kiuslikud jne.

Kinnisvara ostuga kaasnevad riskid:

 • Enne müügilepingu sõlmimist ilmneb mõni probleem, mis tavaliselt juhtub vahetult enne tehingut. Siis läheb müüjal kiireks, hakatakse paaniliselt asju korrastama ja selgitama. Tavaliselt lõpeb see tehingu luhtumisega, kuna Sul pole aega oodata või ei soovi pank tehingut finantseerida.
 • Tehing tehakse ära, aga kuna kogu informatsiooni pole Sulle korrektselt esitatud, ilmneb palju halbu üllatusi. Algab pikk vaidlus, millega võivad kaasneda suured õigusabikulud ja halvemal juhul ka aastaid kohtuskäimist.

Kinnisvara soetamine sujub algusest peale õlitatult, kui Sa tead, mida Sa tegelikult ostad, ja Sul on olemas kogu informatsioon. Et kõik läheks nii, nagu oled soovinud, ja et tunneksid ennast turvaliselt ka pärast tehingu tegemist, telli kinnisvara ostuaudit.

10 PÕHJUST, MIKS TELLIDA KINNISVARA OSTUAUDIT

1. SUL ON LIIGA PALJU EMOTSIOONE

Kinnisvara ostmine on äärmiselt emotsionaalne tegevus. Oma kodu, kaunis vaade, linnulaul, merekohin, vaikus… Emotsioonid saavad võitu ja olulised küsimused jäävad tihti küsimata. Selleks ongi vaja, et asjatundlik ja erapooletu maakler koos Sinuga vara üle vaataks.

Kinnisvara ostuaudit selgitab välja asjaolud, mida peaksid teadma ja mis on kriitilise tähtsusega.

2. SULLE MÜÜAKSE MIDAGI, MIDA SA OSTA EI SAA

Tihti tuleb ette, et müüakse midagi, mida müüja on aastaid harjunud kasutama, aga mis tegelikult talle ei kuulu. See võib olla näiteks riigi maal asuv aiamaa, ebaseaduslikult väljaehitatud pööningukorrus, parkimiskoht või keldriboks, mis on tegelikult korteriomanike kaasomandis. Samuti juhtub, et müüakse maad, kus omaniku kasutuses olevad ja kinnistu tegelikud piirid ei ühti. Kindlasti ei taha Sa pärast tehingut avastada, et oled maksnud millegi eest, mis ei saanud Sinu omaks.

Kinnisvara ostuaudit selgitab välja objekti tegeliku koosseisu ja tuvastab juriidiliselt kehtiva olukorra.

3. ÄRA OSTA VALE HINNAGA

Tavaliselt kujundatakse müügihind erinevaid kinnisvara müügiportaale vaadates, võttes aluseks, millise hinnaga selles piirkonnas samalaadset vara müüakse. Kuid arvatust sagedamini osutub kuulutuses küsitud hind „illustratiivseks“ ning reaalne müügihind erineb algsest oluliselt. Näiteks Pärnu linna korterite puhul (mis on vara liigi ja asukoha mõttes maakonna kõige likviidsem kinnisvara) võib pakkumishindade ja tegelike tehinguhindade vahe olla kuni 20%.

Kinnisvara ostuaudit toob välja reaalse hinna, mis põhineb sarnaste objektidega tegelikult tehtud tehingute võrdlusel.

4. KOMMUNIKATSIOONIDE OLEMASOLU ON EBASELGE

Uskumatult tihti ei oska kinnisvara müüjad öelda, millise võimsusega on kehtiv elektriliitumine. Arvatakse, et on 3 x 25 A, aga hiljem selgub, et on 1 x 16 A või puudub liitumine üldse. Ei ole harvad ka sellised üllatused, kus majakarpi ostes selgub, et elektriliitumine maksab 50 000 eurot. On isegi ette tulnud, et müüakse olematut puurkaevu, mis hiljem osutub vanaks salvkaevuks, ja juhtub muudki ootamatut.

Kinnisvara ostuaudit selgitab välja kommunikatsioonide olemasolu kinnistul ja nendega liitumise kulude suurusjärgu.

5. OBJEKTILE PUUDUB JUURDEPÄÄS

Kuidas saab kuhugi juurdepääs puududa? Paraku on see täiesti tavaline: seda tuleb praktikas ette vähemalt poolte müügitehingute puhul. Siinkohal ei ole mõeldud füüsilist juurdepääsu – justkui ei läheks majani teed. Probleemiks on juriidiline juurdepääs, mis tähendab, et majani viiv tee ei ole avalik tee, vaid kulgeb üle kolmanda isiku maa ja sel puuduvad vajalikud servituudid. Kindlasti ei anna pank sellise vara tagatisel laenu.

Kinnisvara ostuaudit selgitab välja juurdepääsu hetkeseisu ja annab vajadusel soovitused, kuidas leida lahendus.

6. AMETLIKE REGISTRITE ANDMEID ON KEERULINE OTSIDA JA MÕISTA NING PAHATIHTI EI VASTA NEED KA TEGELIKULE OLUKORRALE

Kinnisvara kohta kogutakse informatsiooni erinevatest registritest: kinnistusregister, ehitisregister, äriregister, Maa-ameti geoportaal, metsaregister, kultuurimälestiste register jne. Ei ole mõeldav, et eraisik oskaks kõigis neis orienteeruda, seal leiduvat informatsiooni tõlgendada ja enda huvides kasutada. See on vahetevahel keeruline isegi kogenud spetsialistile. Samas on tehinguks kriitiliselt tähtis vajalikud andmed registritest leida ja üle kontrollida. Näiteks looduskaitselised kitsendused võivad välistada või oluliselt piirata kinnistule ehitamist.

Kinnisvara ostuaudit toob välja avalike registrite andmed ja annab suunised juhuks, kui reaalne olukord ei ole kooskõlas kehtivate andmetega.

7. KORRAST ÄRA DOKUMENTATSIOON

Puuduliku dokumentatsiooniga esineb praktikas probleeme iga teise objekti puhul. Ilma nõusoleku ja projektita on eemaldatud korteri vaheseinu, paigaldatud kütteseadmeid, ehitatud ruume suuremaks, muudetud konstruktsioone jne. Või siis on hoopis puudu ehitusluba, kasutusluba, energiamärgis või muu vajalik dokument. Pank sellise kinnisvara tagatisel laenu ei anna.

Kinnisvara ostuaudit selgitab välja, millised dokumendid on olemas ja millised mitte, ning annab suunised, kuidas dokumente korrastada ja hankida.

8. KAASOMANDI KASUTUSKORD ON SEADMATA

On tavaline, et ühel kinnisvaraobjektil on kaks või rohkem omanikku ja igaüks kasutab oma osa eraldi. Sellisel juhul on tegemist kaasomandiga. Eelkõige kehtib see majaosade puhul. Kui omanikud on seal aastaid elanud, on kasutuskord tavaliselt välja kujunenud ja kõik tundub toimivat. Kui aga otsustad sellise objekti osta, on vaja notariaalselt kokkulepitud kasutuskorda. Seda on vaja, et oleks täpselt selge, kellel on õigus millist osa kasutada, ning samuti nõuab seda ostu finantseeriv pank.

Kinnisvara ostuaudit selgitab välja, kas kasutuskord on vajalik, ja aitab selle projekti koostada.

9. SA EI OSTA AINULT KINNISVARA

Sa ostad asukohta, asukoha perspektiivi ja samuti naabreid, kelle kõrval elama hakkad. Olukorras, kus infrastruktuur areneb kiiresti – rajatakse teid, kaitsealasid ja uusi hooneid, mis piirkonda oluliselt mõjutavad –, ei oska inimesed seda infot leida või siis ei arva, et see võiks olla oluline. Aga pärast tehingut ei ole meeldiv avastada, et merevaade, mille eest maksid müüjale kõrgemat hinda, kaob õige pea naaberkrundile ehitatava hoone varju või läbib praegu privaatset ja vaikset piirkonda varsti mürarikas maantee või raudtee.

Kinnisvara ostuaudit selgitab välja piirkonnas objekti väärtust mõjutavad asjaolud ja plaanitavad ehitised, mida võiks olla tähtis teada.

10. OBJEKTIGA KAASNEVAD KOHUSTUSED

Tihti kaasneb objektiga lepinguid, mis ei pruugi olla juriidiliselt korrektsed. Eelkõige on need üüri- ja rendilepingud. Kiputakse eeldama, et üürilepingut on lihtne lõpetada, aga samas selgub, et lepingus toodu ja seadusega ettenähtu on omavahel vastuolus. Nii ostetaksegi pahatihti objekt, mida ei saa veel nii pea päriselt kasutada. Samuti on vahel probleemiks keerulised servituudi- ja kasutusõiguse lepingud, korteri ostul ka korteriühistu laenukoormus ja -tähtaeg.

Kinnisvara ostuaudit selgitab välja kinnisvara koormavad kohustused, annab hinnangu kinnistuga seotud lepingutele ja toob välja ostja jaoks olulised asjaolud.

VÕTA ÜHENDUST

Soovid lisainfot või oled teenusest huvitatud?
Võta ühendust!

Kaido Kaljuste
kutseline maakler
EKMK juhatuse liige

Tel: +3725123103
E-post: kaido@ruum24.ee


  * Vajalik


  10 PÕHJUST, MIKS TELLIDA KINNISVARA MÜÜGIAUDIT

  Kinnisvara müügiaudit

  MIKS TELLIDA KINNISVARA MÜÜGIAUDIT?

  Lihtsat kinnisvaratehingut ei ole olemas! Absoluutselt iga objektiga on seotud mõni juriidiline, ehituslik või inimeste omavahelisest suhtlusest tulenev probleem. Kas on puudu mõni vajalik dokument, tehtud ebaseaduslik juurdeehitus, objekti koormavad piirangud ja kitsendused, eksisteerivad varjatud puudused, puudub avalik juurdepääs, omandisuhted on ebaselged, naabrid kiuslikud jne. Ostjadki on muutunud palju nõudlikumaks. Nad teavad hästi oma õigusi ja kahjuks leidub nende hulgas ka pahatahtlikke inimesi, kes väiksemalgi põhjusel kahjunõude esitavad.

  Kinnisvara müügiga kaasnevad riskid:

  • Müügiprotsessi käigus selgub mõni probleem. Reeglina juhtub see vahetult enne lepingu sõlmimist, kui reaalne ostja on juba olemas. Siis läheb kiireks, hakatakse paaniliselt probleemi lahendama ja asjaolusid selgitama. Tavaliselt lõpeb asi sellega, et ostja loobub või ei soovi tehingut finantseerida ostja pank. Tehing jääb ära ja kogu müügiprotsess algab otsast peale.
  • Tehing tehakse ära, aga kuna kogu informatsioon pole ostjale korrektselt esitatud, laekub pärast tehingut ostjalt kahjunõue või soovib ta tehingu üldse tagasi pöörata. See toob kaasa pika vaidluse, suured õigusabikulud ja halvemal juhul aastaid kohtuskäimist.

  Sinu kinnisvara müügiprotsess sujub algusest peale õlitatult, kui Sa tead, mida Sa müüd, ja Sul on olemas kogu vajalik informatsioon. Et Sa tunneksid ennast turvaliselt ka pärast tehingut, lase enda kinnisvara müüa RUUM24-l või telli kinnisvara müügiaudit.

  10 PÕHJUST, MIKS TELLIDA KINNISVARA MÜÜGIAUDIT

  1. SUL ON LIIGA PALJU EMOTSIOONE

  Sul on enda kinnisvara vastu tunded. Vara omanikuna on see paratamatu ja täiesti loomulik. See on ehk olnud aastakümneid Sinu kodu ja oleks ebainimlik arvata, et suudad selle nüüd külmalt kalkuleerides ära müüa. Selleks ongi vaja, et keegi Sinu vara erapooletu pilguga üle vaataks.

  Kinnisvara müügiaudit toob välja asjaolud, mida ostja peaks teadma ja mis on müügiprotsessis kriitilise tähtsusega.

  2. MÜÜAKSE MIDAGI, MIDA MÜÜA EI SAA

  Tihti tuleb ette, et müüakse midagi, mida müüja on aastaid harjunud kasutama, aga mis tegelikult talle ei kuulu. See võib olla näiteks riigi maal asuv aiamaa, ebaseaduslikult väljaehitatud pööningukorrus või hoopis parkimiskoht või keldriboks, mis on tegelikult korteriomanike kaasomandis. Samuti juhtub, et müüakse maad, kus omanikule teadaolevad ja kinnistu tegelikud piirid ei ühti. Isegi kui selline tehing peaks toimuma, on ostja hilisem kahjunõue praktiliselt garanteeritud.

  Kinnisvara müügiaudit selgitab välja objekti tegeliku koosseisu ja koostab müügilepingusse lisamiseks korrektse olukorra kirjelduse.

  3. AGA MIS HINNAGA MÜÜA?

  Tavaliselt hangitakse infot erinevatest kinnisvaraportaalidest ja vaadatakse, milliste hindadega selles piirkonnas samalaadset vara müüakse. Paraku ei ole portaalis nähtav hind sageli reaalne müügihind. Näiteks Pärnu linna korterite puhul (mis on vara liigi ja asukoha mõttes maakonna kõige likviidsem kinnisvara) võib pakkumishindade ja tegelike tehinguhindade vahe olla kuni 20%. Kui küsid vale hinda, raiskad raha ja aega! Kinnisvaraportaalid on täis kuulutusi, mis seisavad seal juba aastaid ja on ostjate jaoks muutunud tapeediks, millele keegi enam tähelepanu ei pööra.

  Kinnisvara müügiaudit toob välja reaalse müügihinna, mis põhineb sarnaste objektidega tegelikult tehtud võrdlustehingutel.

  4. VARA OMANDISUHTED ON EBASELGED

  Tihti saab müüja alles notari käest teada, et ta ei ole kinnisvara ainus omanik. Näiteks on vara abikaasade ühisomandis, läbimata on pärimisprotsess, lahutuse korral on vara jäänud korrektselt jagamata jne. Kui selline asjaolu selgub müüjale alles tehingu ettevalmistamise käigus, on pikk müügiprotsess juba seljataga ning raisatud on palju aega ja raha, aga tehingut teha ei saagi. Ostja ei pruugi lahendust ootama jääda.

  Kinnisvara müügiaudit selgitab välja vara omandisuhted ja annab suunised, kuidas vajadusel asjad selgeks saada.

  5. OBJEKTILE PUUDUB JUURDEPÄÄS

  Kuidas saab kuhugi juurdepääs puududa? Paraku on see päris tavaline: seda tuleb praktikas ette vähemalt poolte müügitehingute puhul. Siinkohal ei ole mõeldud füüsilist juurdepääsu – justkui ei läheks majani teed. Probleemiks on juriidiline juurdepääs, mis tähendab, et majani viiv tee ei ole avalik tee, vaid kulgeb üle kolmanda isiku maa ja sel puuduvad vajalikud servituudid. Kui selline asjaolu selgub vahetult enne müügilepingu allkirjastamist, jääb see leping paraku ilma ostja allkirjata. Keegi ei soovi sellist vara osta ja kindlasti ei anna ka pank ostjale sellise vara tagatisel laenu.

  Kinnisvara müügiaudit selgitab välja juurdepääsu hetkeseisu ja annab vajadusel soovitused, kuidas leida lahendus.

  6. AMETLIKE REGISTRITE ANDMEID ON KEERULINE OTSIDA JA MÕISTA NING PAHATIHTI EI VASTA NEED KA TEGELIKULE OLUKORRALE

  Kinnisvara müüki ette valmistades tuleb kasutada erinevaid registreid: kinnistusregister, ehitisregister, äriregister, Maa-ameti geoportaal, metsaregister, kultuurimälestiste register jne. Ei ole mõeldav, et eraisik oskaks kõigis neis orienteeruda, seal leiduvat informatsiooni tõlgendada ja enda huvides kasutada. See on vahetevahel keeruline isegi kogenud spetsialistile. Samas on tehinguks kriitiliselt tähtis vajalikud andmed registritest leida ja üle kontrollida.

  Kinnisvara müügiaudit toob välja avalike registrite andmed ja annab suunised juhuks, kui reaalne olukord ei ole kooskõlas kehtivate andmetega.

  7. DOKUMENTATSIOON EI OLE KORRAS  

  Puuduliku dokumentatsiooniga esineb praktikas probleeme iga teise objekti puhul. Ilma nõusoleku ja projektita on eemaldatud korteri vaheseinu, paigaldatud kütteseadmeid, ehitatud ruume suuremaks, muudetud konstruktsioone jne. Või siis on hoopis puudu ehitusluba, kasutusluba, energiamärgis või muu vajalik dokument. Tihti müüakse selliseid objekte rahulikult, kuni leitakse ostja, siis aga selgub, et pank sellise kinnisvara tagatisel laenu ei anna.

  Kinnisvara müügiaudit kontrollib vajalikud dokumendid ja annab suunised, kuidas neid hankida või korrastada. Lisaks annab audit soovitused, kuidas kajastada dokumentatsiooni puudusi müügilepingus, et välistada müüja vastutus.

  8. KAASOMANDI KASUTUSKORD ON SEADMATA

  On tavaline, et ühel kinnisvaraobjektil on kaks või rohkem omanikku ja igaüks kasutab oma osa eraldi. Sellisel juhul on tegemist kaasomandiga. Eelkõige kehtib see majaosade puhul. Kui omanikud on seal aastaid elanud, on kasutuskord tavaliselt välja kujunenud ja kõik tundub toimivat. Kui aga otsustad enda osa müüa, on vaja notariaalselt kokkulepitud kasutuskorda. Esiteks on seda vaja ostjale aru saamaks, kes millist osa täpselt kasutab, aga teiseks nõuab seda ka ostu finantseeriv pank.

  Kinnisvara müügiaudit selgitab, kas kasutuskord on vajalik, ja aitab koostada selle projekti.

  9. OSTJA EI OSTA AINULT KINNISVARA

  Ta ostab asukohta, asukoha perspektiivi ja samuti naabreid, kelle kõrval elama hakkab. Olukorras, kus infrastruktuur areneb kiiresti – rajatakse teid, kaitsealasid ja uusi hooneid, mis piirkonda oluliselt mõjutavad –, ei oska inimesed seda infot leida või siis ei arva, et see võiks ostjale oluline olla. Selliseid vaidlusi, kus ostja esitab kahjunõude põhjendusel, et talle ei räägitud piirkonda rajatavast uuest hoonest või maanteest, esineb üha tihedamini.

  Kinnisvara müügiaudit selgitab välja piirkonnas objekti väärtust mõjutavad asjaolud ja plaanitavad ehitised, millest on oluline ostjat teavitada.

  10. PUUDULIK MÜÜGILEPING

  Tihti jäetakse müügilepingust välja objekti kirjeldus. Notar võtab andmed registritest, aga sisulist objekti kirjeldust ning kõiki osaliste omavahelisi kokkuleppeid ta lisada ei saa, kuna sellist infot tal ei ole. Kriitilise tähtsusega on siinkohal see, et võimalikud varjatud puudused oleksid välja toodud. On üsna tavaline, et müüja ei pea vajalikuks neid märkida või arvab, et suulisest kirjeldusest ostjale piisab. Sellist olukorda võib ostja hiljem teadlikult ära kasutada ning kahjunõude esitada.

  Kinnisvara müügiauditi käigus valmib müügilepingusse lisamiseks korrektne objekti kirjeldus, kus on välja toodud kõik puudused, et müüjat ei saaks hiljem informatsiooni varjamise eest vastutavaks pidada.

  VÕTA ÜHENDUST

  Soovid lisainfot või oled teenusest huvitatud?
  Võta ühendust!

  Kaido Kaljuste
  kutseline maakler
  EKMK juhatuse liige

  Tel: +3725123103
  E-post: kaido@ruum24.ee

   * Vajalik